Yayıncı : Fenomen Yayıncılık
Fiyat: 29.70   Liste Fiyatı : 29.70
Ürün Tükendi.
Favorilere Ekle
Format : Kitap
Barkod : 9786054370733
Yayın Tarihi : 2015-10-01
Yayın Dili : Türkçe
Baskı Sayısı : 1.Baskı
Sayfa Sayısı : 156
Kapak : Karton
Kağıt : 1.Hamur
Boyut : 170 X 240
Hakkında
Yorumlar
Resimler ve Dosyalar
Bu çalışma, Rusçayı yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrenciler için hazırlanmıştır. Çalışmada Rusçanın fiil kategorisinde öğrencilerin en fazla zorlandıkları konulardan biri olan ?bitmiş-bitmemiş fiillerin kullanım durumları örneklerle birlikte ele alınmış, bu kullanım durumlarının Türkçedeki aktarımına yer verilmeye çalışılmıştır.
Fiiller, cümle içerisindeki rolü ve konumu bakımından adlardan sonra en önemli cümle ögesi olarak kabul edilirler. Fiiller adlardan farklı olarak cümle içerisinde diğer ögelerle birbirini etkileyen konumdadırlar. Fiil konusu hemen hemen bütün dillerin dilbilgisi anlatımında geniş bir yer kaplamamaktadır. Bu durum, fiilin cümledeki tamamlayıcı özelliğinden kaynaklanmaktadır. Fiiller çeşitli kullanım alanlarına göre aldıkları ekler ile cümle içerisinde farklı görevlerde kullanılabilirler.
Rusça dilbilgisinde fiil konusu en kapsamlı konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Rusça fiil kategorisi içinde Türk öğrencilerin öğrenirken en fazla zorlandıkları konular, hareket fiilleri, ön ekli fiiller ve bitmiş-bitmemiş fiillerdir. Bizim çalışmamızın konusunu bitmiş-bitmemiş fiiller oluşturmaktadır. Bu kategori, fiilin teori ve pratikte doğru kullanımı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bitmiş-bitmemiş fiil türleri, eylemin hangi süreç içerisinde, ne kadar sürede gerçekleştiğini, tamamlanmışlığını-tamamlanmamışlığını, sürekliliğini, vb. göstermesi bakımından dikkate değer bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bitmiş-bitmemiş fiil kategorisi Rusça öğrenim aşamasında karışık bir konu olarak görülmektedir. Ancak biz bu karışıklığın, söz konusu kategoriye dair ayrıntılı bir çalışmanın eksikliğinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bitmiş-bitmemiş fiiller, Türkçe hazırlanan Rusça gramer kitaplarının fiil konusu dahilinde yüzeysel olarak ele alınmaktadır. AncakRusça fiil konusunun temelini oluşturan böyle bir konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından detaylı olarak ele alınması
gerekmektedir. Bizim çalışmamızın başlıca amacı da bu alandaki eksikliği doldurmak, Rusça öğrenen Türk öğrencilere faydalı bir çalışma sunmaktır.
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış ve bu tezin ikinci bölümünü oluşturan çalışmamız, iki bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde bitmiş-bitmemiş fiillerin 50 kullanım durumu anlaşılır ve açıklayıcı bir dille, örnekler dahilinde verilmiş, söz konusu durumların Türkçedeki aktarımı gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise günlük yaşamda en çok kullanılan bitmiş-bitmemiş fiillerin mastar biçimleri, zamirlere göre çekimleri ve Türkçe anlamları liste halinde verilmiş, böylece bir fiil sözlüğü elde edilmiştir.
Çalışmanın bu iki bölümü oluşturulurken Rusça gramer kitaplarından, özellikle de bitmiş-bitmemiş fiillerin tek başına ele alındıkları kitaplardan yararlanılmıştır. Bu kitapların listesine Kaynakça bölümünde yer verilmektedir. Çalışmada bitmemiş fiiller ???, bitmiş fiiller ise ?? kısaltmaları ile verilmiştir.
50 Altın Kuralda Bitmiş-Bitmemiş Filler adlı bu çalışmamızın, Rus Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okuyan öğrencilerin, Rusça öğretmenlerinin ve Rus diline ilgi duyan herkesin yararlanabileceği bir kitap olacağını düşünmekteyiz.

Okuyucu Yorumları