Beşir Kitabevi
Sahaflar Çarşısı No: 28 Beyazıt - Fatih / İstanbul

Tel.: 0212 527 28 71 - 0212 513 15 02
0212 512 60 07 - 0212 519 34 48 - 0212 512 75 47