Sonucu Daralt
Kategori
(x)Tarih - Diğer
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 108 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  15
Hititler; Anadolu Savaşçıları
Bilinmeyen Bir Dünya İmparatorluğu: Hititler... Hititler, Geç Tunç Çağı'nda Antik Yakındoğu'nun en büyük askeri gücü hâline nasıl geldiler?Düşmanları karşısındaki zaafları nelerdi? Anayurtları olan ve denizlerle bağlantısı bulunmayan Anadolu'nun ırmaklarının seyrüsefere imkân tanımayışı karşısında ne tür önlemler almışlardı?Nüfuslarının azlığıyla ve kimi zaman ülkelerini kasıp kavuran salgın hastalıklarla nasıl mücadele ediyorlardı? Bu antik imparatorluğun yükselişinin ve parlak başarılarının arkasında han
29.75 TL. 35 TL.
 %  16
Cihan İmparatorluğunun Kurucusu Osman Beg
Bir Dünya Imparatorluğunun Karizmatik Kurucusu: Osman Beg... Osman Beg karizmatik bir lider olarak ortaya çıkmadan önce, mevcut koşullar ve coğrafi ortam nasıldı? Ailesiyle, yoldaşlarıyla ve diğer unsurlarla nasıl bir ilişkisi vardı? Bey olarak seçilmesinde ne gibi etkenler belirleyici olmuştu? Askeri faaliyetlerinde geliştirdiği stratejiler nelerdi ve gazilikle alplığı şahsında nasıl birleştirmişti? Osman Beg, her yönüyle bağımsız bir beylik kurarken nelere önem vermişti? Nasıl bir kurumsal yapılanmayı ve
21 TL. 25 TL.
 %  16
Gayrinizami Harp; Balkan Harbinde Komita, Çete, Jandarma ve Milisler 1912-1913
Osmanlı Subaylarının Gayrinizami Harp Tecrübesi... Gayrinizami harp nedir? 19. yüzyıldan günümüze kadar nasıl bir rol oynamıştır? Modern gayrinizami harp teorisinin temelleri nasıl atılmıştır? Günümüzde gayrinizami harp alanında otorite kabul edilen ABD'nin modern teoriye katkısı ne yönde olmuştur? Balkan Harbi öncesinde yaşanan ayaklanma hareketleri ve çete muharebeleri ile Makedonya Sorunu bağlamında teşkil edilen komitaların Osmanlı gayrinizami harp tecrübelerine nasıl bir etkisi olmuştur? Osmanlı Devle
21 TL. 25 TL.
 %  17
Bizans Dünyası; Doğu Roma İmparatorluğu 330-641
Bizans Tarihi ve Uygarlığı Merkezinden Cécile Morrisson yönetiminde yürütülen bu eşsiz çalışma, Doğu Roma veya tarihçilerin sonradan yakıştırdığı isimle Bizans İmparatorluğunun kuruluş dönemini anlatıyor. Bu Doğu imparatorluğu Batıdan daha istikrarlı ve daha zengindir aslında ve Iustinanosun Vandallardan Afrikayı, Ostrogotlardan İtalyayı ve Vizigotlardan İspanyanın güneyini geri almasının da gösterdiği üzere, Roma Birliği fikrine hiçbir zaman sırtını çevirmemiştir. Bizans Dünyası üst başlığı altındaki üç ci
44.82 TL. 54 TL.
 %  20
Tanzimat'ın Götürdükleri
Tanzimat´ın Götürdükleri adını verdiğimiz bu küçük araştırmada, tarihimizde bir dönüm noktası olan, müslümanların hayatında büyük bir değişikliğin meydana gelmesine, onun âdetâ öz benliğinden sıyrılarak, tanınmazbir şahsiyete bürünmesine sebep olan bu Made in Avrupa fermanının yeni bir değerlendirmesini yapmak istedik. Fakat bunu yaparken, tamamen belgelere ve özellikle fermanın metnindeki bilgileri esas alarak Tanzimat´ın toplumumuzda bıraktığı izleri, ona kaybettirdikleri ve nihayet İslâm nokta-i nazarınd
14.4 TL. 18 TL.
 %  14
Tarihte Usul; Bütün Eserleri 2
Tarihte Usul aslında tarihçilikte yaratıcılığı öğrenme yollarını gösterir bize. Bu yöntemleri Zeki Velidi Togan İstanbul Üniversitesi'ndeki derslerinde (1929-32 ve 1939'dan sonra) ele almış ve 1950'de yayımlamıştır. Alanında Türkçe yazılmış ilk ve en yetkin eser olma özelliğini koruyan Tarihte Usul, öğrencileri ve okuyucuları uluslararası düzeyde orijinal eser ortaya çıkarmanın gerekliliği ve önemi konusunda yüreklendirmekte ve yönlendirmektedir. Bu eserde, tarih araştırmalarına başlarken yaratıcılık (yar
24.08 TL. 28 TL.
 %  9
Sinop Tarihi - Türk Hâkimiyetine Girişinden Cumhuriyetin İlanına 1214-1923
Sinop'un tarihine dair bugüne kadar çok az sayıda çalışma yapılmış olup, yapılan çalışmalar da belirli dönemler ile sınırlı olduğundan, ilk çağlardan günümüze Sinop tarihini anlatan temel başvuru kaynağı niteliğinde bir araştırma ve inceleme eseri mevcut değildir. Mevcut çalışmalarda, arşiv kaynakları ve ana kaynakların kullanımı çok sınırlıdır. Bu çalışma Sinop'un tarihini; 1214'te Türk hâkimiyetine girişinden, 1923'teki Cumhuriyetin ilanına kadar olan zamanı ele almaktadır. Belgeler ve ulaşılabilen bütün
40.95 TL. 45 TL.
 %  11
Tevhîd - Vücûdî ve Şuhûdî
Bu çalışma, gayet basit ve hâlis bir niyete bağlıdır; Mektûbât-ı Rabbânî'de ele alınmış tevhîd ve ilgili bahislerin yer aldığı birçok farklı mektûbu, 3 cild içinden süzüp ayıklayarak, müstakil bir eser bütünlüğü içinde derlemek... Belki böylece, Ahmed Fârûkî Hazretlerinin tevhîd ve vücûd bahsi etrafında, gerek Muhyiddin İbnü'l-Arabî ve tâbi'lerinin vücûdun birliği görüşüne karşı yönelttiği eleştirel ve tashih edici düşüncelerinin; gerekse Zât ve Sıfatlar, Vücûd - Adem, A'yân-ı Sâbite, Âlem-i Vehim, Zâhir -
31.15 TL. 35 TL.
 %  20
Müslümanlarda Yanlış Din Anlayışları
Müslümanların tarihi bize göstermiştir ki, ne zaman İslamî Devlet, sahih din adamları vasıtasıyla dini konularda yanlışlar yapıldığında müdahale etmişse, o zaman dini yanlış anlama nisbeti azalmış; Kur'an ve Sünnet'e göre değil kendi rüyalarına göre din oluşturmaya çalışanlar fazla bir varlık gösterememişlerdir. Devlet gerçekten dini hakkıyla bilen hocalar vasıtasıyla dinȋ yapıyı denetleyebilirse, o zaman ne cahil din adamları kendilerine toplumda yer bulabilir, ne de İslâm'a aykırı faaliyetlerde bulunabil
24 TL. 30 TL.
 %  13
Tarihe Giriş
İnsanlarda tarih merakı insanlık tarihi kadar eskidir. Her ne kadar tarihini tespit etmek mümkün olmasada. İnsanların ilk ilgilendiği tarih, masal ve efsanelerden oluşuyordu. Halk kendinin bilincine vardığı zaman, tarih bilinci yavaş yavaş gün ışığına çıktı. Tarihle ilgili genel kabul görmüş yargılar şöyledir. Tarih, evrenin vicdanıdır. Tarih bilinci öncelikle bilgi ve zihniyet meselesidir. Tarihsiz toplumlar talihsiz toplumlardır. Tarih milletlerin hafızasıdır. Tarihini kaybeden milletler, hafızasını kaybe
11.31 TL. 13 TL.
 %  20
Popüler Tarih (25 Kitap)
MEB müfredatına uygun ve kolay okunabilen Popüler Tarih Seti, en eski zamanlardan bugüne uzanan tarihimizi anlatıyor. Çalışma, İslamiyet öncesi Türklerin tarihinden başlayıp, ilk İslam devletlerine uzanan süreçle devam ediyor. Osmanlı ve Selçuklu tarihini de teferruatlı bir şekilde ele alan seri, aynı zamanda bu devletlerin kültürel ve sosyo-ekonomik durumu hakkında da teferruatlı bilgilere yer veriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına kadarki süreci takip eden Popüler Tarih serisi kazanımları ve
140 TL. 175 TL.
 %  5
Sorularla Bir Cihan İmparatoru: Fatih Sultan Mehmed Han
İstanbul (Konstantiniyye) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Hz. Muhammed (s.a.v.) Çocuk yaştan itibaren payitaht ve cihan hâkimiyeti için kendisini yetiştiren II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek Peygamber Efendimiz'in kutlu hadisine mazhar olan âlî bir şahsiyet... İstanbul surlarını yıkan şâhî topları icat eden, gemileri karadan yürüten bir mühendis, bir deha... Cesareti ile İstanbul'u fethederek cihad ve gazayı, güç elde ettiğ
26.13 TL. 27.5 TL.
 %  9
Türk Seri Katiller; 1960'lardan Bugüne
Türk Seri Katiller ... Kötülüğün karanlık aktörleri... Seri katilleri anlamak modern psikiyatrinin en önemli konularından biri. Akıl sağlıkları yerinde olduğu halde, gözlerini dahi kırpmadan öldürebilen bu insanlar kim? Her seri katilin, kendine has bir ritüeli ve öldürme güdüsü olsa da uzmanlara göre ortak özellikleri şunlar: Anormal kişilik bozukluğu, seksüel içerik, otuz günden uzun bir zaman diliminde cinayet ve en az üç kurban. İpucu programının yapımcısı Sevinç Yavuz, bu kriterler ışığında Türkiy
35.04 TL. 38.5 TL.
 %  15
20. Yüzyıl Siyasi Tarihi
Günümüz dünyasını milletlerarası münasebetlerin yapısını ve niteliğini oluşturan gelişmelerin başlangıcı, 1914-18 arasında cereyan etmiş olan Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına kadar gitmektedir. Fakat Birinci Dünya Savaşı da durup dururken patlak vermiş olan bir milletlerarası buhran değildir. Bu savaş, 1789-1815 arasında Avrupa'yı alt üst etmiş olan ve bundan da daha mühim olarak insanın siyasal yaşayışında tesirlerini günümüze kadar sürdüren çeşitli siyasal fikir akımlarını ortaya çıkarmış bulunan Fran
68 TL. 80 TL.
 %  9
Doria ve Barbaros
Fransız amiral Jurien de la Gravière'nin bu değerli eseri, Akdeniz'in nasıl bir Osmanlı gölü haline geldiğini gözler önüne seriyor. Yazar özellikle 16. yüzyılda Akdeniz üzerindeki güçler savaşını ele alıp, bu savaştan Osmanlı'nın nasıl galip çıktığını ortaya koyuyor. Bu güç savaşını ele alırken çeşitli tarihî olayları inceleyip, Hıristiyan Avrupa devletleri arasındaki mücadelelerden de bahsediyor. Başta Oruç ve Hızır Reis olmak üzere Akdeniz'de gittikçe güçlenen Osmanlı denizcilerini anlatan yazar, tarihin
30.03 TL. 33 TL.
 %  10
Savaş Günlükleri 1939-1943; Mussolini'nin Damadı ve İtalya Dışişleri Bakanı Anlatıyor
İkinci Dünya Savaşı ve Mussolini İtalyası'na ışık tutan temel kaynaklardan biri. - İlber Ortaylı Mussolini'nin damadı ve İtalya Dışişleri Bakanı olan Kont Galeazzo Ciano, 11 Ocak 1944'te, Yüksek Faşist Konsey'de Mussolini'nin görevden alınması lehine oy kullanan diğer kişilerle birlikte kurşuna dizildi. Sumner Welles'in hakkında, Zamanımızın en kıymetli tarihi belgelerinden biri dediği ve Ciano'nun İkinci Dünya Savaşı'nı biçimlendiren en önemli kişilerle yaptığı görüşmeleri ve düşüncelerini içeren günlüğü
36 TL. 40 TL.
 %  10
Umumi Kafkas Tarihine Giriş Cilt: 2
Kafkas Tarihi uzmanı Dr. Yılmaz Nevruz Umumi Kafkas Tarihine Giriş I isimli çalışmasının bu ikinci cildinde Diasporadaki Kafkasların ve diğer Türk okuyucularının az bildiği veya hiç bilmediği konuları işlemektedir: Kafkasya'da Moğol ve Timur istilaları, Khaci Daud ve Kazikumuk Hanlarının önderliğinde Güneydoğu Kafkasya Halkının İran emperyalizmine karşı bağımsızlık mücadelesi, Nadir Şah'ın Kafkasya'yı ele geçirme gayretleri, Rus Çarı I. Petro'nun Doğu Kafkasya'ya düzenlediği keşif seferi, İmam Şeyh Mansur v
45 TL. 50 TL.
 %  10
Dünya Tarihi
Bilinen dünya tarihi anlatıları, Batı uygarlığının yükselişine odaklanma eğilimi nedeniyle Antik Yunan, Roma İmparatorluğu ve Avrupanın genişlemesi konularına ağırlık verir. Çin, Hindistan ve Japonya gibi büyük uygarlıkların tarihleri, dolayısıyla dünya nüfusunun çoğunluğunun yaşadıkları, genellikle çok daha küçük bir alana sıkıştırılır. Dünya Tarihi, tamamen farklı bir yaklaşım sergiliyor. İnsanın öyküsünün bütünsel bir açıdan anlatılması gerektiği varsayımından yola çıkarak insanın evrimini, avcı ve top
135 TL. 150 TL.
 %  9
1917 Öncesi ve Sonrası
Sovyet Devrimi´nin tarihi, sosyalist hareketin daima ilgisinin merkezinde olmuştur. Her tarih gibi daha sonra yazıldığında yaşananlar kadar, yaşananları daha da yüceltmek adına menkıbeler, abartılar ve kurgular da devreye girmiştir. E. H. Carr, Bolşevik Devrimi´nin en geniş kapsamlı, gayrıresmî tarihini gözalabildiğine bir zenginlikle yazıya geçirmiş, süreci bir tarihçinin ciddiyeti ile ele almıştır. 1917: Öncesi ve Sonrası, Carr´ın Bolşevik Devrimi tarihi üzerine yaptığı araştırmaların, verdiği emeğin bir
30.03 TL. 33 TL.
 %  11
Modern Türkiye Tarihi
Carter V. Findley, Türkiyenin iki yüz yıllık modernleşme tarihini derinlikli analizler, çarpıcı tespitler ve zengin bir kaynakçayla anlattığı bu kitabıyla, tarih kitaplığımıza bir başucu eseri armağan ediyor. Modern Türkiye Tarihi Osmanlı İmparatorluğunun son dönemini ve kuruluşundan bugüne Türkiye Cumhuriyetini yakından tanımak isteyen herkes için ideal bir kaynak niteliğinde. Güneş Ayas'ın çevirisiyle... Findleyin bu son derece sıcak, berrak, engin bilgiye dayanan, günceli yakalayan özgün kitabı Osmanlı
66.75 TL. 75 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 108 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1