Sonucu Daralt
Kategori
(x)Din Araştırmaları
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 42 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  6
İlim ve Âlim; Bir Hadisçinin Yaklaşımı
Hz. Peygamber kendisinin muallim olarak gönderildiğini söylemiş ve ahirete irtihal edinceye kadar etrafındakilere mekân ayrımı yapmaksızın çeşitli vesilelerle ilim öğretmiştir. O, kendisinden kısa bir söz dahi olsa aktarılmasını istemiş, bunu yapanların yüzünün ağarması için Allah'a dua etmiştir. Onun (s.a.v.) bu tavsiyesinin bir sonucu olarak Müslümanlar, başta hadis olmak üzere ilim adına her şeyi sahiplenerek peşine düşmüşlerdir. Hz. Peygamber'e dair ne varsa toplama çabasında olan muhaddisler ise hadisl
33.84 TL. 36 TL.
 %  4
İlmihal 1.Cilt-İman ve İbadetler
Kısaca davranış bilgisi demek olan ilmihal; Rabbine, kendine ve içinde yaşadığı toplum ve çevreye karşı sorumlulukları olan ve bunu yerine getirme gücüne sahip olan insanın, kendisinden beklenenleri yerine getirmesinde ona kılavuzluk etmeyi hedefleyen derli toplu bilgilerden ibarettir. İlmihal 2 cilt olarak hazırlanmış olup 1 ciltte; iman ve ibadet konuları (akaid, fıkıh, temizlik, namaz, oruç, zekât, hac ve umre, kurban, kefaretler, adak ve yeminler) işlenmiştir. Gözden geçirilmiş yeni baskısıyla okurların
51.84 TL. 54 TL.
 %  4
İslam Düşüncesi Tarihi 1; İslam Öncesi Düşünce Sistemleri İslam'ın Doğuşu Kur'an'ın Temel Öğretileri ve Sufiler
İslâm düşünce geleneğini bütüncül bir tarzda anlamaya yönelik yayınlar, tarihî birikime yönelik basite indirgenmiş genellemeci kritiklerin etkisi karşısında teorik yetersizliği aşmaya yardımcı olacaktır. Pakistanlı ünlü ilim adamı ve filozof Mian Muhammed Şerif'in derlediği bu eser, İslâm düşünce tarihi ile ilgili olarak oryantalistlerce yayınlanmış eserler karşısında geleneği yeniden yorumlama arayışlarının ciddi bir misalini teşkil etmektedir. Bölüm yazarlarının büyük kısmının inceledikleri akım ve şahsiy
47.04 TL. 49 TL.
Tükendi
 %  6
Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular
Dini yoğunluğun ve coşkunun normalin üstünde olacağı mevsimlerde, tartışmaların basın-yayın yoluyla gündeme getirildiğine ve ilmi birikimleri, alanlarının uzmanlarınca yeterli bulunmayan, ancak medyanın takdimiyle ilahiyatçı-yazar kodu ile çıkarılan insanlar arasında ekranlarda yüksek seslerle münakaşa havasında tartışıldığına şahit olmaktayız. İşte bu eser; Müslüman toplumların gündemini sık sık işgal eden ve her düzeyden insanı ilgilendiren; ibadet ve aile hayatımızla ilgili yüz kadar konu ele
32.9 TL. 35 TL.
 %  4
Hızır Aleyhisselam; Karanlıklar Çeşmesi
Bu kitap Hızır Aleyhisselâm'ın doğumunu, Zülkarneyn Aley- hisselâm ile buluşup onun mânâ denizine karışmasını, oradan Âb-ı hayât pınarını keşfedip ölümsüzlüğe ulaştıktan sonra Mecma- ü'l-Bahreyn'de Musâ Aleyhisselâm ile buluşmasını anlatan yeryüzü- nün sahibine yapılan ebedi bir yolculuktur. Aynı zamanda mânâ bakımından kıyâmete kadar Âb-ı hayât pınarları olan üstadlara taliplilerin nasıl bir teslimiyet göstererek ulaşacaklarını anlatan ve hiçlik şehrinin kapısını aralayan bir kıla- vuzdur. Allah dostu her
24.96 TL. 26 TL.
 %  5
Hakikatin İzinde; Din Bilim ve Ateizm
İnanç tartışmaları artık hayatımızın merkezince yer alıyor. Pek çok kişi bilim, akıl ve mantık yoluyla insanı ateizme götürecek yeterli delile ulaşabileceğine inanıyor. Özellikle gençler arasında ateizm, büyük bir hızla yayılıyor. Üstelik artık birçok kişi, din ve bilimin taban tabana zıt olduğunu, hatta inançta akla yer olmadığını düşünüyor. Hamza Andreas Tzortzis, ilk kez Türkçeye çevrilen kitabında tam da bu tartışmaların üzerinden gidiyor. Ateizmin iddialarını reddeden Tzortzis; Hakikatin İzinde olan in
39.9 TL. 42 TL.
Tükendi
 %  4
Kitabu'l İdris; Hz. İdris'in Sahifeleri
Bütün dini literatürlerde Hz. İdris'e 30 sayfalık sahifeler verildiği rivayetleri geçmektedir. Fakat bu sahifelerin metinleri İslami literatürde ortaya çıkmamış, Yahudi ve Hıristiyanlar tarafından gündemde tutulmuştur. Metnin ilk örnekleri eski elyazmaları Habeş dilinde, daha sonraki yüzyıllarda ise Latin ve Yunan dillerinde fragmanlar halinde ortaya çıkmıştır. Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu'nun şerh ederek tercüme ettiği bu metin Andreas Gotlieb Hoffman tarafından düzenlenen, Katja Wolff tarafından 2017'de Al
24.96 TL. 26 TL.
 %  4
Yahudilik
Hiçbir din Yahudilik, hiçbir topluluk Yahudiler kadar tartışılmamıştır. Bunun en önemli sebebi Yahudilik'te din ile etnisitenin şaşırtıcı ölçüde iç içe geçmiş olmasıdır. Başlangıçta tek tanrılı din adına putperestliğe karşı mücadele veren yahudiler, daha sonra İbrahimi geleneği ve sahih dini temsil etme iddiasıyla Hıristiyanlık ve İslam ile karşı karşıya gelmiştir. Ortaçağ boyunca şehir merkezlerinde toplanan azınlıklar şeklinde görülen yahudiler ticaret, kültür, bilim ve siyaset alanlarındaki etkinliklerin
54.72 TL. 57 TL.
 %  17
Bir Şüphen mi Var ?
Bu kitapta, modern çağın bir problemi olan, Düşünmeden Kabullenme ve bunun getirdiği, bilgiden yoksun önyargıların hâkim olduğu günümüzde, her kesimden insanın aklına gelebilecek sorulara, belli bir disiplin ve referanslar çerçevesinde cevap vermeye çalışan bir gayrete şahit oldum. Herkesin, içerisinde Bak, işte bu hep benim kafama takılıyordu! diye cevap bulabileceği bu kitabın yazarını tebrik eder, her şeye rağmen, hala yüreklerinde okuma arzusu nu muhafaza edebilenlere hararetle tavsiye ederim.
24.07 TL. 29 TL.
 %  6
Freud, Jung ve Adler; Psikanalizde Çığır Açanların Dine Bakışları
Bu çalışmamızda dinin, insanın ve bilimin karşılıklı etkileşmesine sahne olan bir inceleme konusunu ele almış bulunuyoruz. Burada Derinlik Psikolojinin dünyaca ünlü üç ayrı bilimsel akımın kurucusundan söz ediyoruz. Bunlar Sigmund Freud, Alfred Adler ve Carl Gustav Jung'tur. Freud psikanalizin kurucusu, Jung psikanalize bağlı analitik psikoloji akımın ve Adler ise yine aynı psikanalizin ayrı bir kolu olan bireysel psikolojinin kurucusudur. Biz burada bu üç ünlü okul temsilcisinin din ve dinî inanca yaklaşım
79.9 TL. 85 TL.
 %  6
Kuran-ı Kerim'in Türkçe Çevirisi
Şunlar Allah'ın ayetleridir ki, onları sana hak ile okuyoruz. Öyleyse Allah ve O'nun ayetlerinden sonra hangi hadise inanıyorlar? Casiye / 6
31.96 TL. 34 TL.
 %  4
Din Sosyolojisi
Genel olarak din ve toplumun karşılıklı etkileşimini konu alan din sosyolojisi, hiç şüphesiz Comte ve Durkheim'dan bu yana hem konuları hem de ilgi alanları açısından önemli değişimlerin içinden geçerek günümüze ulaşmıştır. Bir zihniyet ve dünya görüşünün dönüşümüyle Batı'dan mülhem içeriklerle bize gelen din sosyolojisi artık dinlerin kaynağı, din ve primitiflik gibi konu başlıklarından uzaklaşarak, dinin Post/Modern bir dünyada ne tür ilişkilere girdiği, nasıl bir arkaplan oluşturduğu ve tüm modernleştiri
45.12 TL. 47 TL.
 %  10
14. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur'an Tercümesi 2
Türkçe Kur'an tercümeleri Türk dili tarihinin önemli eserleri arasında yer alır. Mukaddes bir metinle ilgili olmaları dolayısıyla bunların gerek yazılmasına gerek istinsahına başka eserlere nispetle çok daha fazla itina gösterilmiştir. Bu bakımdan Kur'an tercümeleri, Türk dilinin gelişme ve olgunlaşma dönemlerini takip etmek amacıyla yapılacak gramer araştırmaları, bilhassa sözlük çalışmaları ve semantik incelemeler sırasında başvurulacak kaynaklar içinde güvenilebilecek belgeler niteliğindedir. Ayrıca İsla
45 TL. 50 TL.
 %  10
14. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur'an Tercümesi 1
Türkçe Kur'an tercümeleri Türk dili tarihinin önemli eserleri arasında yer alır. Mukaddes bir metinle ilgili olmaları dolayısıyla bunların gerek yazılmasına gerek istinsahına başka eserlere nispetle çok daha fazla itina gösterilmiştir. Bu bakımdan Kur'an tercümeleri, Türk dilinin gelişme ve olgunlaşma dönemlerini takip etmek amacıyla yapılacak gramer araştırmaları, bilhassa sözlük çalışmaları ve semantik incelemeler sırasında başvurulacak kaynaklar içinde güvenilebilecek belgeler niteliğindedir. Ayrıca İsla
45 TL. 50 TL.
 %  4
Türkiye Ve Ötesinde Müslümanlık; Modern Dünyada Din
Neslihan Çevik günümüz Türkiye'sinde İslam'ın toplumsal, dinî ve siyasi dönüşümü hakkında bellekleri alt üst eden bir kitap yazmış. Müslümancılık olarak adlandırdığı oluşumun temsil ettiği yenilikler Türkiye ve büyük ihtimalle İslami dünyanın geri kalanı için de derin değişimlerin habercisi. Teorik açıdan sağlam, ampirik olarak zengin ve güçlü bir dille yazılmış olan bu kitap İslam'ın geç modernite dönemindeki yolculuğuyla ilgilenen herkes için mutlaka okunması gereken bir kitap. Prof. James DavisonHunter,
52.8 TL. 55 TL.
 %  4
Din Öğretiminde Yöntemler
Bu kitap, İlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Bölümünde okuyan öğrencilere, hâlen okullarımızda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İHL Meslek Dersleri öğretmenlerine ve Kur'an Kursu öğreticilerine yönelik hazırlanmıştır. Bu kitap, daha önce yayımlanan, Din Öğretiminde Yöntemler ve Buldurma Yöntemi kitabının gözden geçirilmiş, yeni yöntem ve yaklaşımlar ilave edilmiş şeklidir. Kitapta din öğretiminde kullanılabilecek öğretim yöntemleri ve ders araç gereçleri teorik olarak
54.72 TL. 57 TL.
Tükendi
 %  7
İslam Düşünce Atlası-3 Kitap Takım
İslam Düşünce Atlası, İlmî Etüdler Derneği'nde (İLEM), Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle İbrahim Halil Üçer'in koordinatörlüğünde yürütülen ve ikiyüzü aşkın araştırmacının katkısıyla oluşan bir düşünce tarihi yazımı projesinin neticesi olarak ortaya çıkmıştır Düşünce tarihi, düşünürlerin zaman, mekân, dil ve kültür öğelerinden bağımsız bir boşlukta ürettikleri metinlerin yalın bir anlatımından ibaret değildir. Düşüncenin kendisi içerisinde anlam kazandırdığı büyük küre, varolanlara dair idrakimizi
274.35 TL. 295 TL.
Tükendi
 %  5
Şamanizm; Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri
Yörükân'ın bugüne kadar yayımlanmamış olan Türk Dinleri ve Mezhepleri Tarihi adlı iki ciltlik eserinin birinci cildini meydana getiren Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri adlı kitabının baş tarafını oluşturmaktadır. Atatürk'ün isteği üzerine kaleme alınmış ve 1.1.1932 tarihinde tamamlanarak kendisine Dolmabahçe Sarayı'nda bizzat yazarı tarafından takdim edilmiştir. Türk Şamanizm'i anlatılırken, onun Türk Müslümanlığının yanında, diğer dinler ve mezhepler üzerinde ve bu vesileyle Anadolu Türk Alevîliği ve Sünn
35.15 TL. 37 TL.
 %  12
Din Psikolojisi
35.2 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  5
Düşünceler; Pensees Blaise Paskal
Blaise Pascal, 17. yüzyılda yaşamış büyük düşünürlerden biridir. Bu büyük dahinin en büyük keşfi, hayatının yirmili yıllarında gerçekleşir. Bu keşif, Allah'a imanın, O'nu sevmenin, hayatını O'nun adına yaşamanın ve bu yolda vahyi rehber edinmenin vazgeçilmez önemi ve önceliğidir. Düşünceler, bu ünlü düşünürün kendini ve Rabbini tanıma yolunda Hıristiyani bir duyarlılık içinde yazdığı notları içeriyor. İnsanın acizliği, dünyanın faniliği, Allah'ın varlığı, ilahi sevgi, modern hayatın çelişkileri, filozofları
35.15 TL. 37 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 42 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1