Sonucu Daralt
Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 980-1000 / Aktif Sayfa : 50
 %  9
Beş Ahlak Yazısı
Umberto Eco, ahlaksal hesaplaşma niteliği taşıyan beş yazısını Beş Ahlak Yazısı adı altında toplamış. Kitabın ilk yazısı, `Savaşı Düşünmek´, Körfez Savaşı´ndan yola çıkarak, geleneksel savaşlarla modern savaşların bir karşılaştırılması ve modern savaşı anlama çabası. `Ebedi Faşizm´, Mussolini İtalya´sında faşizmi yaşayan çocuk Eco´nun anılarından faşizmin `ebedi´ niteliklerini çözümlemeye geçen yetişkin Eco´nun neredeyse değişmez faşist belirtileri ortaya koyuşu. Üçüncü yazı `Basın Hakkında´, İtalya basının
10.01 TL. 11 TL.
Tükendi
 %  22
Tüm Gerçekleriyle Hz. İsa Aleyhisselam
Bu kitap haddizatında büyük bir medeniyet projesinin başlangıcı olacaktır. Bu proje, hiçbir surette batılın ilişmediği Kur'an-ı Kerim'e dayanarak peygamberlerin hayatlarını ve irşad vazifelerini anlatarak insanoğlunu tanımlamak; hadis-i şeriflerden ve mütehassıs âlimlerin görüşlerinden yararlanarak peygamberlerin biyografilerini, ahlaki özelliklerini ve irşad metotlarını, semavi hidayet yollarından uzaklaşarak sancılı bir dönemden geçen insanlığa yaraşır güncel bir üslupla izah etmektir. Ben, bu konulara öz
35.1 TL. 45 TL.
 %  4
Dünü ve Bugünüyle İslam'da Mahremiyet
Yazarlar : Prof. Dr. Huriye MARTI, Filiz YILDIZ, H. Öznur MARTI, Makbule ÇINAR Günümüzde mahremiyet ihlalleri, aileden okula uzanan, sosyal medyadan televizyona sıçrayan, sağlıktan ticarete her türlü çalışma alanında tartışılan boyutlarıyla karşımıza çıkıyor. Bu eser, sağlıklı ve huzurlu bir toplumun olmazsa olmazı mahremiyet bilincini inceliyor. Mahremiyet eğitimine dair Kur'ân ve sünnetten ipuçları topluyor.
22.08 TL. 23 TL.
 %  25
İslam Tarihi (Ciltli 10 Kitap Takım) El-Kamil Fi't-Tarih
Çevirmen : Abdülkerim Özaydın, Ahmet Ağırakça, M. Beşir Eryarsoy, Abdullah Köşe, Hacı Yunus Apaydın, Zülfikar Tüccar Sahabeler hakkında kaleme aldığı Usdu'l-ğâbe fi ma'rifeti's-sahâbe adlı eseriyle de ünlenmiş ve 13. yüzyılda Suriye'de yaşamış olan meşhur âlim İbnü'l-Esîr'in, tertip ve sunum açısından tarih literatüründe göz dolduran eseri, elinizdeki el-Kâmil fit-târîh kitabıdır. Türkiye'deki Cizre doğumlu olan ve bir zaman için Selahaddin Eyyubi'nin ordusuyla Suriye'de bulunan yazar bu eserini miladi 12
562.5 TL. 750 TL.
 %  4
Yaşamak İçin Bir Nedeni Olan; Hayatın Anlamı ve Direnç
Ben sadece iki dalda uzman olan bir doktor değil, dört toplama kampında sağ€ kalmayı› başaran biriyim de. Bu nedenle de tüm zorlamaların üstesinden gelirken, en kötü ve en zor koşullarla karşı karşıya kalınsa bile, direnç göstermeyi, insanın özgürlüğünü, 'Ruhun Meydan Okuması' dediğim şeyin gücünü kullanmayı› bilirim. Viktor E. Frankl Viktor Frankl, Ruhun Meydan Okuması ile ilk bakışta çeşitli metinlerinde tekrarladığı, Nietzsche'den alıntıları çağrıştıran, benzer bir konsept sunmuştur: Yaşamak için bir ned
48 TL. 50 TL.
 %  6
Gazâlî'nin İktisat Felsefesi
Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazâlî, düşünce tarihinin anahtar şahsiyetlerinden biridir. Ansiklopedik diye nitelendirilen çok yönlü düşünür tipinin en başarılı örnekleri arasında yer alır. Gazâlî'nin bu çok yönlü düşünce dünyasının çeşitli yanları, azımsanamayacak ölçüde araştırma konusu yapılmıştır. Bu kitap ise onun iktisadî düşüncesi üzerine yapılan ilk doktora tezi olma özelliği taşımaktadır. Hiç şüphesiz Gazâlî, günümüzde anlaşılan anlamda bir iktisatçı değildir. Diğer taraftan, onun eserlerinin o
31.02 TL. 33 TL.
 %  4
Bir Mürşidin Mektupları
Bu mektupların yazarı Mulay el-Arabî ed-Darkavî, 13. Yüzyılda, Şeyh Ebul-Hasan eş-Şâzilînin kurduğu Şâziliyyenin Fas kolu olan Darkavî tarikatının kurucusudur. Fas, Cezayir ve diğer Kuzey Afrika ülkelerinde tasavvufun gelişmesini sağlamıştır. Mulay el-Arabînin bazı müridleri sonradan şeyh oldular ve yeni kollara kendi adlarını verdiler. Medeniyyenin kurucusu olan Şeyh Muhammed Zafir el-Medenî bunlardan biridir. Türkiyede kayda değer bir etkisi olan el-Medenînin oğlunun, Sultan II. Abdülhamidin de şeyhi oldu
49.92 TL. 52 TL.
 %  4
Geçmişten Günümüze Papalık
Papalık konusunda bilgi yerine kullanılan o kadar çok kalıp yargı ve spekülasyon söz konusudur ki, bunlar çoğunlukla birbiriyle de çelişir. Bir taraftan dünyanın sekülerleştiğinden, dinin artık toplumsal hayatta önemli bir rolü kalmadığından bahsedilir; fakat diğer taraftan, Avrupa siyasetine yön veren ve dünyadaki her önemli olayda parmağı bulunan komplo teorilerinin merkezinde bir Vatikan tasviri sunulur. Halbuki bu kurum, belli bir dönemde ortaya çıkmış, çeşitli tarihî süreçler içerisinde şekillenmiştir.
45.12 TL. 47 TL.
 %  4
İslamda Felsefi Düşüncenin Doğuşu 1
İslâm felsefesinin İslam ümmeti için yeniden nihâî bir yorum ve bu yaratıcı ümmetin çağlar boyunca ilerlemesinde itici bir güç olduğu hususunda en ufak bir şüphe yoktur. Kuşkusuz İslâm felsefesi müslümanların hayatlarının bir cevheri, gelişmelerinin bir aynası olduğu gibi toplumlarının batının da bulunan üzüntülerin ve emellerin de bir yansımasıdır. Bu felsefe metafizik, tabiat, ahlak ve siyaset gibi bir çok konuda geniş alanları içine almış ve çeşitli ufukları kapsamıştır. Onu diger toplumlardan ve medeniy
47.04 TL. 49 TL.
 %  4
Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları
İnsanın ve toplumun sorunları nelerdir? Bu soruya Batı bilimleri açısından bakıldığında kendi dışından tespit edilen ve adına gelişme denen hedeflere varabilmek için öncelikle insanın ve toplumun tanınması gerekir. İnsanı ve toplumu tanıma/bilme kontrol etmek ve denetlemek için vazgeçilmez bir başlangıç aşamasıdır. Batı'da psikoloji insanı, sosyoloji de toplumu denetlemek ve belli hedeflere yönlendirmek amacıyla geliştirilmiş ve fakat bugün insana acı vermekten başka pratik değeri kalmamış bilimler olarak f
23.04 TL. 24 TL.
 %  4
İslam Alametleri Bir Kimsenin Müslüman Olduğuna Nasıl Hükmedilir?
İslam Alametleri, Bir kimsenin Müslüman olduğuna nasıl hükmedilir. Kuşkusuz dünya hükümlerinin dayanağı, zahirî olan fiil ve sözlerdir. Çünkü insanın bilgi sınırları ve dünyada verebilecekleri hükümler bunlardır, insanlar kalplerin hâllerine muttali olamazlar. Bunu ancak hükümlerinin hem zahire hemde bâtına göre bina edildiği gayplarıbilen Allah Subhanehu ve Teâlâ bilebilir. Allah Subhanehu ve Teâlâ, hain bakışları ve kalplerin gizlediğini bilendir. Uzuvların işlediğinin hesabını soracağı gibi kalp amelleri
24.96 TL. 26 TL.
 %  4
Kutadgu Bilig
Müellifi Yûsuf Hâs Hâcib tarafından, her iki dünyayı birden tutan bir el olarak nitelendirilen Kutadgu Bilig, Balasagun'da telif edilmeye başlanmış, on sekiz ay süren bir yazma faaliyetinden sonra Kâşgar'da 1069/1070 yıllarında tamamlanarak Karahanlı hükümdarı Süleyman Arslan Hakan oğlu Tavgaç Uluğ Buğra Han'a sunulup huzurunda okunmuş büyük bir siyasetnamedir. Müslüman Türk kültürünün temellerinin atıldığı, Türk yükselişinin uğurlu zaferlerle dolu bir yükseliş devrinde, büyük sözlüğümüz Divânu Lugati't-Tür
87.36 TL. 91 TL.
 %  7
Çocuklar İçin Elif Be Boyama Kitabı
Çocuklar İçin Elif Be Boyama Kitabı, okul öncesi dönem ve ilköğretime yeni başlayan çocuklara Arapça harfleri tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta harflerin klasik eğitim yöntemindeki gibi ELİF, LAM, MİM, NUN şeklinde isimleriyle değil E, LE, ME, NE şeklinde üstünlü okunuşlarıyla öğretilmesi tercih edilmiştir. Böylece eğitim süreci kolaylaştırılmış ve kısaltılmıştır. Harflerin öğretilmesinde görsel hafıza tekniklerinden yararlanılmış ve ezberlemeye gerek kalmadan kolayca öğrenilmesi amaçlanmıştır. Ha
13.02 TL. 14 TL.
 %  10
Giysiler Ne Anlatır?
Giysiler Ne Anlatır? sadece bir moda kitabı değil. Seda'nın tecrübeleriyle koşut olarak yakın moda tarihini aktarırken irdelediği pek çok konu var. Geçtiğimiz yüzyıllara ait korse, mini etek, smokin ceket gibi anahtar objeler, 80'lerdeki marka ve logo diktatörlüğü, 90'lardaki süpermodellerin imaj yüklemesi, blogger'larla editörlerin tartışması, feminizmin geçirdiği evreler ve modaya yavaş yavaş hükmetmesi, Batı'nın güzellik kavramındaki değişimlerin Türkiye'ye ayarlanmış merceklerle incelenmesi, modayla ilg
18 TL. 20 TL.
 %  8
Evlilik ve Cinsel Hayat
EVLİLİK VE CİNSEL HAYAT Dini ve Tibbi Sorular - Cevaplar Yazan: Asım Uysal İnceleme ve katkılar: Prof. Dr. Mehmet Çolakoğlu: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Prof. Dr. Rüstem Aşkın: Psikiyatri Bilim Dalı Uzmanı. EVİNDE VE EVLİLİĞİNDE HUZUR VE MUTLULUK ARAYANLARA MÜJDE! Evlilik ve cinsel mutluluk, kadın / erkek herkesin doğal hakkıdır. Evliliği, ruhsal ve cinsel mutluluğa götüren bilgilerin, dini yönden hocalara, tıbbi yönden doktorlara utanılarak sorulamayan veya uzun araştırmalar gerektir
59.8 TL. 65 TL.
Tükendi
 %  7
İdeolojilerin Sonu mu?, Clz; Söylem ve Eylem Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım
Kitap, ideoloji üzerine bölgesel teori ya da alan teorisi araştırmasına girmekten çok, ideoloji kavramının ve doğal olarak bu pratiğin iktidar alanlarıyla ilişkisini anlamak ve ideolojinin yaşayan ağını kurmaya çalışmaktadır. Kapitalizmin hem çobanı, hem de koyunu yaratmasına rağmen, tarihsel süreç içinde özneler zaman zaman hakim, egemen ideolojik söyleme ihanet ediyorlar ve olgu ve süreçlere dışarıdan bakabiliyorlar. Bu durum özellikle geleneksel siyasetin son kullanım tarihinin dolduğu zamanlarda oluyor.
65.1 TL. 70 TL.
 %  5
Çelik Fırtınalarında
1. Dünya Savaşı'na genç bir teğmen olarak katılan Alman edebiyatının büyük ve tartışmalı ismi Ernst Jünger, bu savaştan on dört yara, beş madalya ve birçoklarınca belki de yazılmış en iyi savaş anlatısı olarak tanımlanan bir başyapıtla, Çelik Fırtınalarında ile döner. Kitap yayımladığında henüz yirmi beş yaşında olan Jünger için, savaş edebiyatına bambaşka bir boyut kazandırmasından dolayı 20. yüzyılın Homeros'u bile denilmiştir. Çelik Fırtınalarında, yazıldıktan tam bir asır sonra, Tevfik Turan'ın Almanca
38 TL. 40 TL.
 %  12
İlm-i Hurûfla İlgili Üç Risâle
Kuşeyrî'nin er-Risâle adlı eseri, İbn Arabî'nin okuduğu ilk tasavvuf klasiğidir. İbn Arabî Kuşeyrî'yi aynı zamanda, hurûf ilmiyle yakın ilgisi olan el-Esmâü'l-Hüsnâ şerhi hususunda takdir ettiği üç sûfî arasında sayar. Elinizdeki kitap, İ'râbu'l-kulûb dört nev' üzeredir: Refʽ, feth, hafd (kesra) ve vakf/sükûn. Kalbin refʽi, zikrullahtır. Kalbin fethi, Allah'tan razı olmaktır. Kalbin hafdı, kalbin Allah'tan başkasıyla iştigâlidir. Vakf ise Allah'tan gaflet içinde olmaktır. diyen Kuşeyrî'den; Kitâbü'l-Bâ'sınd
35.2 TL. 40 TL.
 %  7
İnsanlık Tarihi; Kemirgenlerden Sömürgenlere
Bu yapıtta anlatılan insanlığın öyküsü ulusçu, dinci, batıcı tarihlerde-kinden farklıdır. İnsanlığın tarihi, UNESCO'nun çok ciltli History of Humanity (İnsanlık Tarihi, İmge) yayını doğrultusunda, insan odaklı bir bakış açısıyla, tek ciltte kotarılmaya çalışılmaktadır. Bu yolda, maddenin biyokimyasal evrimi ile başlanıp, genel olarak canlıların organik evrimi evresine geçilmektedir. Özel olarak insanın organik evrimi ise uzak hayvan anaataları olan prosimiyen kemirgen noktasından uzak insan anaataları sayı
251.1 TL. 270 TL.
 %  12
Mini Küçük Dedektif (4. Kitap)
Mini´nin ağabeyi Martin, okulda kavga ederken cebinden bir cüzdan düşer. Başkasının cüzdanı! Cüzdenı çalmakla suçlanır. Martin suçlamayı şiddetle reddeder; ama daha önceleri öyle çok yalan söylemiştir ki, hırsızlık yapmadığına kimseyi inandıramaz. Yalnızca Mini ona inanır ve suçsuzluğunu kanıtlamak üzere harekete geçer...
14.96 TL. 17 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 980-1000 / Aktif Sayfa : 50