Sonucu Daralt
Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  4
Nefs Terbiyesi ve Ahlakı Güzelleştirme; Kitabü Riyazeti'n-Nefs ve Tezhibi'l-Ahlak
İmam-ı Gazâlî'nin en büyük eseri olan İhyâu Ulûmi'd-Din, her dönem Müslümanlar için ilk akla gelen başvuru kaynağı olmuş ve bu esere büyük güven duyulmuştur. İhyâu Ulûmi'd-Din, dört ana bölümden ve her bölüm de onar konudan oluşmaktadır. İhyâu Ulûmi'd-Din içinde yer alan konuların her biri, eserin orijinal anlatımı asla bozulmadan, akıcı ve duru bir dil kullanılarak çevirisi yapıldı ve başlı başına birer kitap haline getirildi. İhyâu Ulûmi'd-Din' in üçüncü bölümü olan Helak Edici Şeyler Bölümü' nün ikinci
22.08 TL. 23 TL.
 %  5
Hakikat Bahçesi; Tasavvufta 60 Fasıl
Muhammed b. Ebubekir er-Râzî, Türk asıllı olup Rey şehrinde doğdu. Tahsilini Buhara ve Semerkant'ta tamamladı. Hanefî mezhebi fakihlerinden olan Râzî, itikadî konularda Mâtürîdî mezhebine bağlıdır. Onun en belirgin özelliklerinden biri tasavvufî yönüdür. Sadreddin Konevî ile olan dostluğu ve eserlerinde mutasavvıflar için Ehlü'l Hakīkat tâbirini kullanması tasavvufa olan ilgisini gösterir. Müellif; tevbe, mücâhede, uzlet gibi tasavvufun ana kavramlarını açıkladığı bu eseri için şunları söylemektedir; 'All
39.9 TL. 42 TL.
 %  4
Hüzün Tesellisi; Sulvetu'l Ahzan
Ebû'l Ferec İbnu'l Cevzî'ye ait olan Sulvetu'l Ahzan bima Ruviye an Zevi'l İrfan adlı bu eser; velî ve zâhid zâtların ve özellikle sahabenin yaşamış olduğu ibret dolu güzel hikâyelerden oluşuyor. Eserin son bölümünde ise Muharrem ayı ve aşure gününün fazileti, Âdem Rabbinden kelimeleri aldı (Bakara Sûresi, 37) âyeti ile Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah ona kat kat fazlasını verir. (Bakara Sûresi, 245) âyetinin tefsiri yapılmıştır.
25.92 TL. 27 TL.
 %  4
Aklımda Deli Sorular
Daha önce bize böyle hitap eden olmamıştı. Bir an üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. Sanki ben değildim yıllar boyunca büyüsem, özgür olsam diye hayal kuran... Büyümek, hiç gerçekleşmeyecek düş gibiydi küçük bir kızken... Ama şimdi işte karşımda birisi gençler diye sesleniyordu. Bu yıl son senem. Aklımda deli sorular: Gittikçe genişleyen hayatın açısı nereye uzanıyor? Lisede nasıl bir genç olacağım? Yeni yüzler, yeni telaşlar sararken hayatımı ansızın değişecek miyim? Korkuyor muyum yoksa? Peki ya geleceği d
24.96 TL. 26 TL.
 %  4
Sanat Komplosu; Yeni Sanat Düzeni ve  Çağdaş Estetik 1
Jean Baudrillard, 1996da Sanat Komplosunu yayınladığında, artık çağdaş sanatın varlık nedeni kalmadığını ilan ederek sanat çevrelerinde büyük bir skandala yol açtı. Sanat, bayağılığa, atıklara, vasatlığa, değer ve ideoloji diye el koyuyor, diye yazmış, çağdaş sanatın hükümsüz olduğunu, bir hiç olduğunu belirtmişti. Bu saldırı karşısında bazı eleştirmen ve küratörler Baudrillard ismini defterlerinden sildiler; işi bilenlerse, yankılar uyandıran bu parlak skandalın şehvetli ürpertisini hissettiler yalnızca. S
24.96 TL. 26 TL.
 %  6
Osmanlı Vampirleri; Söylenceler, Etkiler, Tepkiler
Salim Fikret Kırgi, sinemada, televizyonda, edebiyatta, popüler kültürde adeta bir fenomen olan kurgusal vampirin folklorik boyutuna bakıyor. Osmanlı Vampirleri folklorik vampiri çoğunlukla Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Slav ve Grek toplulukların takip ettiği bir halk inanışı olarak tanımlayan genel eğilimin göz ardı ettiği bir noktaya eğiliyor: Folklorik vampirin ortaya çıkış yeri olan coğrafyanın büyük bölümünün, fenomenin ilk meydana çıkıp tartışılmaya başlandığı 15.-18. yüzyıllar arasında Osmanlı İmpar
31.02 TL. 33 TL.
 %  6
Boğaziçi'nde Yalılar, İnsanlar
Bir Boğaziçi Tarihi değil bu; yalıların mimarî özellikleri üzerine bir kitap da değil. Yalılardan çok, yalılarda yaşayanların kişilikleri ve hayatları üzerine bir kitap. Yapmaya çalıştığım şeyi Çelik Gülersoy´a anlattığımda Anladım, demişti; Binadan çok zina yazacaksın...Her ne kadar mimarî bir iddiası olmasa da, Boğaz ve yalılarla ilgili bir şey yazan insan, artık iyice sayıları artan yeni, beton, zevksiz yapılarla ilgilenmek istemiyor. Sonunda bina anlatmasan da, anlattığın insanların oturduğu konutlar mi
300.8 TL. 320 TL.
 %  6
Okuyucu
Kırkı aşkın dile çevrilen ve sinemaya uyarlanan Okuyucu, 20. yüzyıl Alman edebiyatının en parlak romanlarından biri. Okuyucu, İkinci Dünya Savaşı ertesinde, on beşindeki lise öğrencisi Michael Berg ile otuz altı yaşındaki Hanna Schmitz arasındaki tutkulu aşk üzerine kurulu bir hikâye anlatıyor. Hanna'nın aniden ortadan kaybolmasıyla kesintiye uğrayan bu birliktelik, ikilinin yıllar sonra bir mahkeme salonunda karşılaşmasıyla devam ediyor: Hanna savaş sırasında bir kilisede tutulan bir grup Yahudi'nin ölüm
32.9 TL. 35 TL.
 %  5
Halide Edib; Türk Modernleşmesi ve Feminizm
Halide Edip, Cumhuriyet tarihinin sıradışı figürlerinden; bugüne kadar bazen örnek Türk kadnı bazen de Kemalist devrimlere ihanet eden hırslı biri olarak temsil edillegelmiş. Tartışmalı hayatı, Atatürk ile olan ideolojik anlaşmazlıkları nedeniyle, Türk resmi tarihinin dışında tutulmuş. Ayşe Durakbaşa, Halide Edip`in hayatını, Türk modernleşmesinin alternatip bir tarihini yamak amacıyla inceliyor. Cumhuriyet`in asi kızı Halide Edip`in eserlerin, özellekle de anılarını, sözkonusu modernleşmenin feminist bir b
40.85 TL. 43 TL.
 %  5
Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar 5
Üstad Ali Ulvi Kurucu Bey Türkiye'mizde ve Müslüman ülkelerde milyonların tanıdığı bir zat... Sevimli çehresi Muhammedî güzel ahlâkı ruhlara hitap eden millî dinî şiirleri ve insanı mânevi âlemlere alıp götüren gönül sohbetleri ile bir ilim ve irfan önderi... Üstad Ali Ulvi Kurucu Bey bir Anadolu çocuğu... İlk feyzini doğduğu muhitten aldıktan sonra yüksek tahsilini Kahire'de yapmış; son elli altı senesini Medîne-i Münevvere'de yaşamış ve orada vefat ederek sahabîlerin yanına uzanmış mes'ud bir insan... İsl
39.9 TL. 42 TL.
 %  4
Melodi
Dans eden bir kaktüsün fırtınadan sakladığı çocuk... Melodi'nin öğretmeni tüm sınıfa rengârenk saksı çiçekleri hediye ederken, ona bir kaktüs vermek zorunda kalır. Yani dikenli, çiçeği bile olmayan o garip bitkiyi... Bir kaktüsün nesi güzel olabilir ki? Sonra bir gün... Fırtınalı bir gece... Melodi hiç ummadığı bir anda kaktüsüyle yüzleşmek, onunla gerçek anlamda tanışmak durumunda kalır ve her şey değişir. Melodi, görünenin ötesindeki güzellikleri görebilmemizi sağlayacak sımsıcak bir sevgi hikâyes
12 TL. 12.5 TL.
 %  10
Zahidlerin İmamı Hasan el- Basri
Hasan el-Basri, Basra mescidinde âlimlerden dersler aldı. Özellikle sahabenin önde gelenlerinden olan Abdullah İbni Mesud'un ilim halkasına katıldı. İbn Mes'ûd, Hadis ve Kur'an ilimleri sahasında olduğu gibi Fıkıh sahasında da önemli bir mevkiye sahipti. Hasan el-Basri'nin, özlü ve akıcı üslûbu, derin bir tefekkürün, mânevî bir tecrübenin ürünü olan hakîmâne sözleri özellikle zâhidler, sûfîler ve vâizler üzerinde her zaman etkili olmuştur. Onun sözleri tesir bakımından peygamberlerin sözlerine benzetilmişti
18 TL. 20 TL.
 %  7
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri : Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı
İçindekiler 1- Psikolojik Danışma 2- Psikolojik Danışma Basamakları ve Becerileri 3- Danışanla İlk İlişkinin Kurulması ve İletişim 4- Danışanın Sorunlarını Değerlendirme 5- Psikolojik Danışmada Amaç Oluşturma 6- Strateji Belirleme ve Müdahale Seçme 7- Duygular İle İlgili Müdahaleler 8- Bilişsel Müdahaleler 9- Davranışçı Müdahaleler 10- Sistemik Müdahaleler 11- Sonlandırma ve İzleme 12- Psikolojik Danışma Becerilerinin Diğer Psikolojik Danışma Uygulamalarında Kullanımı Ek A: Bütünleştirme Uygulamalarına İli
69.75 TL. 75 TL.
 %  5
Klinik Psikolojiye Giriş
Bu kitap ile üç amaç gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. o İlk olarak, özellikle donanımlı lisans öğrencileri alanın neler içerdiğine ve gerektirdiğine dair net bir anlayışa sahip olmadan klinik psikolojiye ilgi duyduklarını ifade etmektedir. Ana dalı psikoloji olmayan daha da fazla miktardaki öğrenci ise aynı şekilde klinik psikolojiye dair daha fazla şey bilmek istemektedir. Her iki grubun da alana ait esaslı bir incelemeden yarar sağlayacağı düşünülmüştür. o İkinci olarak, klinik psikoloji tarihini, kaps
95 TL. 100 TL.
 %  7
Psikologlar İçin Pratik Etik; Pozitif Yaklaşım
Psikologlar mesleki uygulamalarında sıklıkla etik ikilemlerle karşılaşmaktadırlar. Bu kitap psikologların kendi değer yargılarını anlamalarına, nasıl davranmaları gerektiğine ve uygun mesleki uygulamanın unsurlarını belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapta, daha çok etik kuralları ihlal etmekten kaçınma yerine psikologların kendi etik kurallarına ulaşmasını hedef alan yaklaşım olarak nitelendirilebilecek pozitif bir yaklaşım vurgulanmaktadır. Amerikan Psikologlar Derneği'nin (Ameri
62.31 TL. 67 TL.
 %  4
Okullarda Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberi
Çevirisini okumakta olduğunuz bu kitap, okullarda yapılan sınıf ve psikolojik danışma gruplarında öğretmenin/psikolojik danışmanın (grup liderinin) grubu oluşturma, etkinlikleri başlatma,süreci işletme ve sonlandırma esnalarında izlemesi gereken yol ve yöntemler ile uygun tutum ve davranışların yanında doğması olası sorunların çözümünde faydalı olacak çok sayıda örnekleri de içermektedir. Kısacası, grup sorunlarına karşılık vermede bazı önemli lider tutum ve davranışlarının altı çizilmektedir. Yine yazarla
57.6 TL. 60 TL.
 %  5
Psikolojik Danışmada Araştırma Yöntemleri
Kitabın temel amacı psikolojik danışma mesleğine hazırlanan öğrenciler ile bu mesleğe yeni başlayanların sahip olması gereken araştırma yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Bu kitap, bir araştırma sürecini, başlangıcından bitişine kadar adım adım ve sistematik olarak ele almakta ve her aşamada ortaya çıkabilecek sorunlara karşı araştırmacı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Buna ek olarak, uygulamaya yönelik bilgi vermek üzere araştırma örneklerinden yararlanılmakta ve anlatılan konular örnekler
95 TL. 100 TL.
 %  5
Psikolojik Danışma Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları
Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları, lisans ve lisans üstü düzeyde kullanılabilecek bir kaynaktır. Kitapta onbir çağdaş psikolojik danışma ve psikoterapi kuramı ele alınarak bu kuramların temel kavramları, kullanılan teknikleri, insan doğası görüşü, kuramların güçlü ve güçsüz yanları karşılaştırılmakta ve bazı mesleki ve etik konulara işaret edilmektedir. Kitap üç kısım ve 16 bölüm olarak hazırlanmıştır. Birinci kısımda psikolojik danışma ve psikoterapide temel konular ele alınmaktadır. Ü
85.5 TL. 90 TL.
 %  5
Zamanın Farkında
Hayatı anlayamamak kadınları anlayamadığını söyleyen adamın sözü kadar perişan bir ifade gelir bana. Be nabekâr, kadını anlayıp da ne yapacaksın, yapacağın değişecek mi? Peki hayatı ne yapacaktım? Onu anlayayım diye psikanaliz mi öğrenecektim, Jungları, Laingleri okuyup şizofreni yolculuklarına mı çıkacaktım, şeyhleri ayrı, doktorları ayrı mı etekleyecektim, kendimle ilgili hem de bu dünyama ait bir söz söyleyecekler diye kulak mı kabartacaktım? Söz doğru olsa zaten kaçardım, yalan olsa bayılır tekrarını du
37.05 TL. 39 TL.
 %  7
Hanne; İnsan, İnsana  Sığınmak İster...
Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı...Hanne. Aile içi şiddeti, cinayeti, intiharı, evlatlık olmayı, kültür çatışmasını, aşkı, varoluş sancısını yaşamış ve sonuçta infilak noktasına gelmiş bir hayatın sahibi. Madden güçlü fakat manevi olarak zayıf hayatında gerçek kimliğini arayan bir kadın. Yaşadığını hissetmek ve lanetli geçmişinden kurtulmak için yine geçmişinden bir umut arıyor... İnsan asla geçmişini unutmaz. Ne kadar görmezden gelse de inkâr da etse geçmişi sarıp sarmalar. İnsan hayatına anlam arar.
27.9 TL. 30 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1