Yayıncı : İnsan Yayınları
Kategori : Diğer
Fiyat: 141.00   Liste Fiyatı : 141.00
Ürün Satışta. 
Favorilere Ekle
Adet
Format : Kitap
Barkod : 9789755749242
Yayın Tarihi : 2019-11-05
Yayın Dili : Türkçe
Baskı Sayısı : 1.Baskı
Sayfa Sayısı : 568
Kapak : Karton
Kağıt : 2.Hamur
Boyut : 160 X 235
Hakkında
Yorumlar
Resimler ve Dosyalar
Yüce kitap Kur'ân-ı Kerîm'i tefsir eden, peygamber vârisi büyük âlimlerden biri de Şeyh-i Ekber Muhyiddin
İbn Arabî hazretleridir. Çeşitli eserlerinde yaptığı atıflarla kendisine ait iki farklı tefsirin bulunduğunu kesin
bir şekilde bilmekteyiz. Bunlardan biri olan Îcâzu'l-beyân fi't-tercemeti 'ani'l-Kur'ân isimli tefsirin Fâtiha
sûresinin ve Bakara sûresinin başından bir bölümünün (1. cüzün) tefsirini ihtiva eden miktarı elimize
ulaşmıştır. Daha büyük bir tefsir olan el-Cem'u ve't-tafsîl fî ma'rifeti me'ânî't-tenzîl isimli tefsirden ise
elimize ulaşan hiçbir parça bulunmamaktadır.
İbn Arabî Tefsiri adı ile yayınlanmış ve günümüzde tedavülde olan iki ciltlik tefsir ise İbn Arabî'nin değil,
Abdurrezzâk el-Kâşânî'nin (ö. 730/1330) tefsiridir. Nitekim o tefsirin yazma nüshasının sonunda bizzat
Abdurrezzâk el-Kâşânî'nin mührü yer alır. Kaldı ki Şeyh-i Ekber'in Îcâzu'l-beyân fi't-tercemeti 'ani'l-
Kur'ân isimli tefsirindeki üslubu ile Abdurrezzâk el-Kâşânî'nin bu tefsirdeki üslubu da oldukça farklıdır,
okuyucu bunu fark edecektir.
Bu yüzden, özellikle Şeyh-i Ekber'in Kur'ân anlayışının daha iyi anlaşılmasını sağlamak için yirmi beş
seneden daha uzun bir süre boyunca onun bütün eserlerini titizlikle tarayarak Kur'ân âyetlerinin tefsiri
sadedinde değerlendirilebilecek bütün ifadelerini toplayıp âyetlere göre tasnif ettik. Bunların bir kısmı,
diğer tefsirlerde olduğu gibi, Kur'ân ifadelerinin zâhir mânalarının ve ahkâmının izahı, diğer bir kısmı
ise işârî tefsir olarak isimlendirilen tasavvufi tefsir şeklinde olup tevhid ve sülûk bahisleri hakkında idi.
Nihayet bu derlemeyi Şeyh-i Ekber'in ilâhî rahmetin kapsayıcılığı ve azabın sonsuz olmadığı şeklindeki
anlayışına uygun bir şekilde, Rahmetün mine'r-Rahmân fî tefsîri ve işârâti'l-Kur'ân olarak isimlendirdim.
Mahmûd el-Ğurâb

Okuyucu Yorumları