Yazar : Muzaffer Ozak
Yayıncı : Genel
Kategori : İslam Kültürü
Fiyat: 496.80   Liste Fiyatı : 621.00
Ürün Satışta. % 20 İndirim Kargo ücreti alınmaz
Favorilere Ekle
Adet
Format : Kitap
Barkod-ISBN : besir-set-13
Yayın Tarihi : 2017-08-01
Orjinal Adı : Muzaffer Ozak Külliyatı
Baskı Sayısı : 1.Baskı
Sayfa Sayısı : 3756
Boyut : 18 X 26
Hakkında
Yorumlar
Resimler ve Dosyalar
İRŞÂD 1., 2., 3. CİLT
Allaha hamdü Senâ, Resûlüne ve cemî enbiyaya âl, evlâd, ezvac ve ahbabına selâm ederim.
İstanbul gibi bir belde-i Mübârekede, yirmi sene gibi bir zamandan beri muhtelif camilerde, Allah rızası için, Nebîyi Muhteremin rûhaniyetinden istimdât ederek Va'z-ü nasihat ettim ve etmekteyim.
Bu kerre, dersimizi dinleyenlerden bazı kadirşinas zevat; bana müracaat ederek, yapmış olduğum derslerin kitap halinde neşrini ve bizden sonra gelecek neslimize yadikâr bırakmamızı rica ettiler. Ben âciz, bunların ricalarını emir telâkki ederek yaptığımız dersleri kitap şeklinde neşre karar verdim.
Her kitabı bir ders olarak neşredeceğiz. İhvanımızdan, kardeşlerimizden rağbet görüldüğü takdirde bundan böyle neşre devam edeceğimizi inayet-i Rabbaniyle vâad ederim. Tevfik ve inâyet Allah'tandır.
Risâlelerimizin ismini İRŞÂD koyduk. Allahü Zülcelâl; okuyan ve dinleyeni İRŞÂD buyursun.
Amîn ve Bî-hörmeti Seyyidil-mürselin velhamdülillâhi Rabbilâlemin.

ZİYNET-ÜL-KULÛB (KALPLERİN ZİYNETİ)
Allah celle hazretlerinin izni ve inayetiyle, mâ’nevi fikir hayatımıza armağan ettiğimiz bu nâçiz risâlemiz; mahiyyet ve muhtevâsı bakımından büyük bir iddia mahsulü değildir. Zira, bu konuda büyüklerimiz tarafından Arabî, Farisî ve diğer lisanlarda yazılmış, okunmuş ve okutulmuş veya yazılmış fakat halka sunulmamış bir çok değerli eserler mevcuttur. Havas ve Havassül-havas tâbir olunan ve herbiri birer gönül sultanı olan bu zevat-ı âli-kadrin te’lif buyurdukları çok kıymetli eserler yanında, bir hiç mesâbesinde olan bu risâleciği kaleme almaktan muradımız; nasipleri bizden olacak ıhvan-ı din-i mübiyne hizmet edebilmektir. Böylece, Cenabı-Hakkın bize ilham ve ihsan buyurduğu kadar, dilimizin söyleme gayreti ve kalemimizin yazma kudreti ile, aziz milletimize ve muhterem din kardeşlerimize, Hak yoldaşlarımıza hayırlı ve faydalı olabileceğimizi düşündük.
...
Bu risâlemizin; indi-ilâhiyyede, indi-Resûlullahta ve indi-Evliyâullahta mergup ve mahbup olmasını ve Ümmet-i Muhammed’e faydalar sağlamasını temenni ve ümit ederiz.
Tevfik, Allah’tandır...

ŞEVÂHİDÜ N-NÜBÜVVE TERCÜMESİ / PEYGAMBER EFENDİMİZİN MUCİZELERİ
Mevlânâ Abdurrahman Molla Câmi hazretleri tarafından toplanmış olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V)'nin mucizelerinin şerhidir.

AŞK YOLU VUSLAT TARİKİ
Bu nâçiz risaleyi Sayın Mr. LEX’e (Diğer ismi NUR) mütevazi bir hediye olarak ithat etmeği kadirşinaslık sayıyorum.
Görülecek eksiklik, yanlışlık ve ifade bozukluklarının iyi niyyetimize bağışlanmasını ve hoş görülmesini değerli bilginlerimizden ve sevgili okuyucularımızdan istirham eder, ecrini Allahu tealâ’dan beklerim.
AŞK YOLU’nu okuyanların gönüllerinin aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah ile dolmasını himem-i ruhaniyet-i Evliyâ’ullah’a mazhar olmasını, herbirinin maksua ve matlub-u hakikiyi bulmasını âlemlerin Rabbinden tazarru ve niyaz ederim.
Tevfik Allahu tealâ’nındır.

MENÂKIB-I CHARYÂR-I GÜZİN
Menâkıb-ı Ciharyâr-ı Güzin adı verilmiş olan bu kitap, Peygamber Efendimizin ölümünden sonra, sırasiyle yerine halife olan Hazret-i Ebû-Bekr, Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman ve Hazret-i Alî Efendilerimizin yüksek şahsiyetleri, mümtaz meziyetleri ve hususiyetleri, haklarında gelen âyetlerle Peygamberimizin söylediği sözleri ve kendilerinin yaptıkları ibret alıcı işleri, din uğruna gösterdikleri gayret, fedakârlık ve feragat nümunelerini ihtiva eder.

BÜYÜK MIZRAKLI İLMİHÂL
İman, itikad, ibâdet ve ahkâm-ı Şer’iyye ve ahlâk-ı İslâmiyyeden bahseden din kitabıdır.

MÛCİZÂT-ÜL-ENBİYA ALEYHİM-ÜS-SELÂT-Ü VESSELÂM
Cenâb-ı Hakka nihayetsiz hamdü senâ ve rahmetenlilâemin olan Resulü kibriyâya ve âl ve evlâd ve ashab ve ensâr kirâmına salâtü selâmı sertâç ederek söze başlarım.
Allah tarafından gönderilen enbiyâ ve Resul aleyhimussalavat veselâm efendilerimizin ellerinden zuhura gelen muzicelerini ve o mucizelerin hepsinin Cenâbı Fahrül mürselîn efendimizde cem’ ve zuhura geldiğini bu ufak kitapta müellif rahmetullahi aleyh tertip ve tasnif eyledi.
Ben fakir ve hakîr, bu kitabı bugünün lehçesine ve herkesin istifadesi için ve bizden sonra gelecek olan evlâdü İslâma bir hediyecik olmak üzere sayü gayret eyledim.
Muhterem okuyucularımın görecekleri hatâ ve nisyanları bizlerin hüsnüniyetine bağışlamalarını kendilerine arz ve niyaz eder, müellif rahmetullahi aleyhi ve ben fakîri duadan unutmamalarını temenni ve niyaz ederim.
Tevfik Allah’tandır.

Okuyucu Yorumları